We preach Christ crucified

Sakshyayi jeevikkuka. Sakshyam ezhuthi mudrayittu vakyuka.