We preach Christ crucified

ബന്ധനങ്ങളിൽനിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം

ബന്ധനങ്ങളിൽനിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം ബന്ധനങ്ങളിൽനിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം

Power Vision 6:30 AM