We preach Christ crucified

മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ മരണം എപ്പോൾ?

മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ മരണം എപ്പോൾ? മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ മരണം എപ്പോൾ?

Power Vision 8:30 PM