We preach Christ crucified

മുന്നറിയിപ്പുകളെ അവ​ഗണിക്കുന്നുവോ?

മുന്നറിയിപ്പുകളെ അവ​ഗണിക്കുന്നുവോ? മുന്നറിയിപ്പുകളെ അവ​ഗണിക്കുന്നുവോ?

Power Vision 1:30 PM